سامانه تصفیه خانه MBR

طراحی تصفیه خانه‌ی MBR

طراحی تصفیه خانه­ ی MBR تصفیه پساب به روش MBR یکی از فرآیندهای بیولوژیکی تصفيه می‌باشد كه از تركيب فرآيندهای لجن فعال متعارف با سيستم غشایی تشكيل شده است. در این سیستم ترکیب واحدهاي هوادهی، ته‌نشینی ثانویه و فيلتراسيون در يك مخزن، جايگزين فرآيند‌هاي تصفيه متعارف شده است. در اين فرآيند جايگزيني واحد ته‌نشينی ثانویه…

ادامه مطلب