آب سالم

گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد آب سالم آشامیدنی

در این مقاله به گزارش سازمان بهداشت جهانی از آب سالم و شرایط آب  سالم برای نوشیدن پرداخته شده است. همچنین به تاریخ پیدایش سازمان بهداشت جهانی و دستور العملهای این سازمان در خصوص آب سالم شده نیز اشاره شده است. سازمان بهداشت جهانی یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی است…

ادامه مطلب

پکیج تصفیه آب سیار (پکیج بحران)

سامانه ی تصفیه آب سیار تولیدی شرکت دانش پژوهان صنعت نانو در شرایط پیش بینی نشده و در موقعیت‌های بحرانی به ویژه هنگام وقوع برخی پدیده‌های طبیعی مانند سیل، زلزله، جنگ و …؛ معمولاً دسترسی به آب سالم و مطمئن محدود می‌شود. یکی از راه‌های روبه‌رو شدن با این مسئله، ارائه‌ی روش‌هایی مطمئن برای تصفیه…

ادامه مطلب