نمایش یک نتیجه

پکیج بحران

این دستگاه در مناطق محروم و فاقد آب آشامیدنی می‌تواند به عنوان یک راه‌حل برای تامین آب آشامیدنی سالم به کار برده شود.

و نیز این دستگاه وسیله‌ای مناسب بمنظور استفاده در زمینه کمپینگ و طبیعت گردی می‌باشد.