فروش دستگاه‌های تصفیه آب خانگی در تبریز

فروش دستگاه‌های تصفیه آب خانگی در تبریز دستگاههای تصفیه آب خانگی شرکت دانش پژوهان صنعت نانو حاصل زحمات بیست ساله پروفسور علی اکبر بابالو (کسب مقام نخست در مسابقه میدون، صحبت در برنامه امیدیه شبکه یک سیما و …) به علت استفاده از فیلتر نانو ساختار سرامیکی و فیلتر کربن از دو مرحله برای تصفیه…

ادامه مطلب