تصفیه ۸۰درصد آب مصرفی صنایع با فیلتر سرامیکی

تصفیه ۸۰ درصد آب مصرفی صنایع با فیلتر سرامیکی

 تصفیه ۸۰ درصد آب مصرفی صنایع با فیلتر سرامیکی   سازنده و مبتکر غشای سرامیکی تصفیه آب و پساب در ایران و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز گفت: برای نخستین بار در کشور غشای(فیلتر) سرامیکی نانوساختار برای تصفیه آب و پساب توسط شرکت دانش بنیان ما در تبریز ساخته شده که می تواند…

ادامه مطلب